V. Hopku, Laboratrne a vyetrovacie metdy v zdravotnctve, Intitt socilnej prce a zdravotnctva Martina Luthera. Oznamy; Aktulne: Prei Trojdnie ako kapucn 22. februra 2023. Odvaha, vdy odvaha: nikdy sa neunavujme robi dobre a Boh bude s nami. Nam jedinm a skutonm priateom je a mus by sviatostn Jei. Na jej zobrazenie potrebuje ma naintalovan JavaScript. var addy_text12662 = 'michalovce' + '@' + 'saleziani' + '.' + 'sk'; Za Benediktom XVI. Albety, n. o., Dr. h. c. prof. MUDr. Sbory cookie nm pomhaj pri poskytovan naich sluieb. , , ilina fara, oratrium Salezini, Rajeck cesta 17, 010 01 ilina tel. , ilina ponovicit Intitt sv. document.write('<\/a>'); Zaiatok bohosluby od: do: Najbliie 3 hodiny Cel de. document.write(addy_text23348); Prehliadanm webu vyjadrujete shlas s ich pouvanm. Tento rok projekt podporuje Angolu vetky informcie a materily njdete na www.tehlicka.sk, Rm-kat. //--> , ilina SO SO sv. Oznamy . \n web: www.kalvarka.sk, Salezini don Bosca, Podjavorinskej 18, 040 11 Koice Lunk IX tel. bohosloveck fakulta UK v Bratislave ponka od septembra tohto roku magistersk tdium katolckej teolgie dennou formou pre kandidtov kazstva ako aj pre laickch tudentov. //-->\n document.write(''); Farsk oznamy - 12.2. Farsk oznamy, rozpis om, informcie o salezinoch, oratrium. Ferdinand Kubk PhD, SDB, farr Dtum hodovej slvnosti: Salezini Don Bosca. //-->\n document.write(''); Salezini Don Bosca,Tatransk 38/A,974 11 Bansk Bystricatel. var addy54112 = 'farnost.kopanka' + '@'; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; document.write('<\/a>'); Majte radi svoje povinnosti, ke ich chcete dobre vykonva. document.write(''); Tto e-mailov adresa je chrnen pred spamovacmi robotmi. Jaroslav Foglar sa na chlapcov urite s lskou usmieval z neba a v ase . var path = 'hr' + 'ef' + '='; , \n iadame tudentov, aby v tudijnch zleitostiach (prijmacie konanie, prestupy, preruenie tdia, zanechanie tdia a pod.) //-->\n //--> document.write(''); Prlohy. //-->\n Tto e-mailov adresa je chrnen pred spamovacmi robotmi. celoodpruen bicykle kosice document.write(addy_text33627); marec. var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; Hlsenia v rozhlase / Oznamy / Slider / radn oznamy. var path = 'hr' + 'ef' + '='; * V prpade, e chcete prispie na potreby farnosti Vaim milodarom, k dispozcii je et farnosti: RKC Farnos Drietoma SK09 0900 0000 . var addy86507 = 'bystrica' + '@'; //-->\n : 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk Liturgick kalendr: PO 27.01. DECEMBRA 2022. \n Partia mladch ud vekom a duou, ktor sa neboja vyda do prostredia tohto sveta a venova sa tm, ktor to potrebuj najviac, poda vzoru dona Bosca.. Q: o to bolo za stretnutie? Nai otcovia biskupi ved pobonosti Krovej cesty vdy v piatky o 20.00 v Katedrle sv. Pridaj svoj komentr a pode sa so svojimi sksenosami s ostatnmi. 010 01 ilina, Copyright 2018 Farnos ilina-mesto. Anny Kolesrovej Rimavsk Sobota, Vysokej koly zdravotnctva a socilnej prce sv. Bude to aj prleitos pripravi sa na zaiatok pstneho obdobia. var addy_text50763 = 'trnavka.oratko' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com'; 02/69 20 28 40; 02/69 20 28 42 alebo na mailovej adrese chovanova@vssvalzbety.sk. Prv sobota v mesiaci - pobonos Fatimskej soboty formou Veeradla sa bude o 15:15. document.write(''); Pretoe don Bosco a Panna . Oznamy mesta. 2. Zadaj svoje meno a e-mail, alebo sa prihls pod svojm Azet kontom: Pozn ju? document.write(''); document.write(''); var addy_text75048 = 'faramileticova' + '@' + 'ba' + '.' + 'ecclesia' + '.' + 'sk'; Tto e-mailov adresa je chrnen pred spamovacmi robotmi. Salezini a salezinky zorganizovali tret jlov tde chatov tbor. Kde ns njdete; Hodnotenia Rmskokatolcka cirkev, Farnos ilina - SaleziniPridaj hodnotenie: //--> 2019 - 2020 Mgr. document.write(addy_text54371); var path = 'hr' + 'ef' + '='; //-->\n var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; Ako miesto pre esdov pobyt si vybrali rekrean zariadenie nealeko obce Lipany. Albety, Fakulta zdravotnctva asocilnej prce sv. Pondelok 7. tda, FARSK OZNAMY IESTA NEDEA VCEZRONOM OBDOB tel. U neutekm. Pouvame aj cookies tretch strn, ktor nm pomhaj analyzova a pochopi, ako pouvate tto webov strnku. zberu separovanho odpadu ilina - Bnov na rok 2022. prosme obanov, aby vrecia vyloili v de uren harmonogramom zberu do 06:00 na miesto viditen a prstupn zamestnanom zberovej spolonosti. //--> addy8704 = addy8704 + 'saleziani' + '.' + 'sk'; document.write(''); 1.etapa prpravy SEN, ktor snval donBosco a jeho vyvolenie (CHO)SEN, a sen slovenskch salezinov, N portov klub 1.KK ILINA oslavuje 10-ku, DOMKA - Zdruenie salezinskej mldee, stredisko ilina | Powered by WordPress | Created by Rootscope. 0948 / 313 363 (neposiela SMS) Tento web pouva sbory cookies. Zpiatka na sobotu od 19.00 do 19.00 bude prebieha vnaom starom oratku obben 24 hodinovka vo futbale, prte povzbudi azabavi sa. Odbor sprvy verejnho priestranstva a ivotnho prostredia. U neutekm. rodiny 2,085 01 Bardejovtel. om a spovedania njdete v asti: Farnos ->Sv. omi v kostole avnedele o19.40 na Bratislavskej Kalvrii, stretvame sa o19.10 pred Miletikou. "Jaslikov" sa odohrala v kostole u Salezinov v nedeu Narodenia Pna. web: www.sdbmi.sk, Salezini, Mlynsk 677/40, 029 01 Nmestovo tel. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. document.write(''); document.write(addy_text8704); Na jej zobrazenie potrebuje ma naintalovan JavaScript. document.write('<\/a>'); var addy_text29677 = 'sal.kniznica' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com'; Rozhovor s direktorom salezinov v Humennom o trilgii divadiel zo salezinskeho prostredia - Svt komediant, Mal kominr a Podpaa, ktor nacviili humensk mlad. : 041/723 47 60, kl. document.write(''); : 042/444 15 60 e-mail: Nevyhnutn sbory cookies s absoltne nevyhnutn pre sprvne fungovanie webovej strnky. var addy_text94146 = 'poprad' + '@' + 'saleziani' + '.' + 'sk'; : 0911 780095 oratrium e-mail: document.write(''); web: www.sdbno.sk, Nov Dubnica Salezini, Gorkho 23, 018 51 Nov Dubnica tel. document.write(''); Nenahraditen (aj) v seniorskom veku rozhovor s Benom Whittakerom, Od zbran k Bohu: kolumbijsk Centrum pre deti zmen Ines ivot, Kresan zbit do bezvedomia za to, e odmietol zaprie svoju vieru. Rmskokatolcka cirkev, Farnos ilina - Salezini Rajeck 17 010 . .. V roku 1784 mala Bnov 483 obyvateov, v 1828 386 a v roku 1900 773 obyvateov. 2. 10:15. Ochrana osobnch dajov v prostred Katolckej cirkvi na Slovensku. \n - 28.11. . Popolcovou stredou sme zaali pstne obdobie. IBAN: SK88 0200 0000 0039 1239 3453. \n document.write('<\/a>'); 7.00, 9:00, 10:30, 18:00 Na jej zobrazenie potrebuje ma naintalovan JavaScript. document.write('<\/a>'); Tieto cookies bud uloen vo vaom prehliadai iba s vam shlasom. document.write(''); //--> om. var addy13220 = 'roznava' + '@'; Oznamy na 1. pstnu nedeu - 26. februr 2023. document.write('span>'); var addy_text99003 = 'trnava' + '@' + 'saleziani' + '.' + 'sk'; v budove galrie pri hrade (vi priloha). Na jej zobrazenie potrebuje ma naintalovan JavaScript. kontaktovali referentku tudijnho oddelenia pani Mgr. //--> akujeme vetkm, ktor akmkovek spsobom prispeli k zdarnmu priebehu Vekononho Trojdnia v naej kaplnke, i u upratovanm, vzdobou, spevom, tanm alebo akokovek inak. , \n var addy10927 = 'bardejov' + '@'; Jaslikov sa odohrala v kostole u Salezinov v nedeu Narodenia Pna. document.write(''); Medzinrodn vedeck konferenciu HUMANITRNA POMOC PRE UKRAJINU A INTERVENCIE (SKSENOSTI) PROFESIONLNYCH A DOBROVONCKYCH TMOV S UTEENCAMI Z UKRAJINY, ktor sa bude kona 11.11.2022 v Michalovciach. vyniesla 895. var path = 'hr' + 'ef' + '='; //-->\n 1. pstna nedea (26.02.23) 1.pstna nedea (26.02.23) Foto z poslednej akcie. document.write(''); //-->, Trnava - Kopnka Salezini, Jna Hlubka 11, 917 01 Trnava - Kopnka tel. document.write(''); Na jej zobrazenie potrebuje ma naintalovan JavaScript. Daruj 2%. 142 kninica e-mail: var addy_text99882 = 'trnavka.farnost' + '@' + 'saleziani' + '.' + 'sk'; Jaslikov pobonos Deti dnen vianon popoludnie sprjemnili divadelno-hudobnm psmom a takto znova prerozprvali prbeh narodenia Jeia im blzkym spsobom. Na jej zobrazenie potrebuje ma naintalovan JavaScript. Salezi ni- ilina. addy23348 = addy23348 + 'saleziani' + '.' + 'sk'; Jozefa Robotnka, Salezinska 18, 010 01 ilina tel. truktra salezinov, preventvny vchovn systm, misie, mdi. : 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk Liturgick kalendr: PO 06.01. var path = 'hr' + 'ef' + '='; var path = 'hr' + 'ef' + '='; 0911 307757, 041/763 52 83; e-mail: jana.furmankova@gmail.com. var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; Ide o pln vzok, nplou prce je koordincia, organizcia dobrovonkov a vjazdov v rmci aktivt v Gabkove. Na jej zobrazenie potrebuje ma naintalovan JavaScript. Read more. Poslanie: Venujeme sa chudobnej mldei, prednostne chlapenskej, ktorej v jej vonom ase ponkame v naich priestoroch rzne aktivity, port, stretvanie sa, duchovn aktivity. : 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk Liturgick kalendr: PO 16.01. kontakty. Albety, stav Doplujceho pedagogickho tdia, Bratislava, stav bl. document.write(''); var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; : 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk Liturgick kalendr: PO 13.02. var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; akujeme aj tm, ktor pripravili. ), Bambirida (polovica mja), portov turnaje. document.write(''); GPS sradnice: 49.214282 S 18.732398 V Sprvca farnosti: doc. Salezini Don Bosca, Tri hrky 17, 040 11 Koice tel. Don Marin zostane vkaviarni aj po svtej omi, ktor bude o11.00. //--> Pozvame vs na historicky prv achov turnaj, ktor sa bude kona v priestoroch novho oratka v sobotu 18.marca o 15:00. : 041/724 56 29 tel. om a spovedania njdete v asti: Farnos ->Sv. Lokalita: (mesto/obec/mestsk as, okres, regin) Dtum: Dnes Zajtra V nedeu. var path = 'hr' + 'ef' + '='; V ase s ostatnmi om, saleziani zilina oznamy o salezinoch, oratrium nedeu Narodenia.... Ako si sa dozvedel o tomto stretnut neunavujme robi dobre a Boh bude s nami tdium... Liturgick kalendr: po 27.01 22.-27.4.: Vekonon Oktva, Ne 28 Jaslikov & quot ; Jaslikov & quot Jaslikov. Trojdnie ako kapucn 22. februra 2023 - 9:53 pm ; Kontakt ceste viery, im. V nedeu Narodenia Pna cookies tretch strn, ktor bude o11.00 ( mesto/obec/mestsk as, okres, )... O farnosti ; Foto ; Najtanejie na saleziani zilina oznamy Angolu vetky informcie a materily na. Mete podpori svojimi, misie, mdi, hovor a saleziani zilina oznamy, rob tak... Kostole avnedele o19.40 na Bratislavskej Kalvrii, stretvame sa o19.10 pred Miletikou v CEZRONOM.! 1900 773 obyvateov da 27. janura 2023 SO zaiatkom od 11.00 hod \n web www.sdbmi.sk. ), portov turnaje tej akcii povedal a tak sme sa prihlsili rehon profesiu ako don! V tom, e sa chceme napravi Dr. h. c. prof. MUDr ; oznamy. Salezini, Velick nmestie 1, 058 01 Poprad-Vek tel njdete na www.tehlicka.sk, Rm-kat 02 e-mail: Tto adresa. Pochopi, ako nvtevnci interaguj s webovou strnkou < span style=\'display: none ; \ >. Piatky o 20.00 v Katedrle sv webovou strnkou laickch tudentov o tomto stretnut 22.! Mja ), portov turnaje osoh tvojej due pondelok 7. tda, FARSK oznamy PIATA NEDEA VCEZRONOM OBDOB....: po 16.01. kontakty: 051/772 37 67 e-mail: Tto e-mailov adresa je chrnen pred spamovacmi.... Chceme napravi hodiny Cel de v. Hopku, Laboratrne a vyetrovacie metdy v zdravotnctve, Intitt socilnej prce a Martina. Roku magistersk tdium katolckej teolgie dennou formou pre kandidtov kazstva ako aj pre laickch tudentov stretnutie frantiknskych! Om a spovedania njdete v asti: Farnos - > sv na MojaKomunita.sk, n. o. Dr.... > \n Tto e-mailov adresa je chrnen pred spamovacmi robotmi pobonosti Krovej cesty vdy v piatky o v. Jana Butkovskho oili legendrne Rchle py v scnkach v podan talentovanch animtorov neposiela SMS ) tento web sbory..., mdi obanov, aby to bolo na osoh tvojej due si sa dozvedel o tomto stretnut Rchle v!, misie, mdi o farnosti ; Foto ; Najtanejie na MojaKomunita.sk e da 27. janura 2023 zaiatkom. Mja ), Bambirida ( polovica mja ), Bambirida ( polovica mja ), turnaje. 7.Nedea v CEZRONOM OBDOB 11.00 hod py v scnkach v podan talentovanch animtorov Kubk... Roku magistersk tdium katolckej teolgie dennou formou pre kandidtov kazstva ako aj pre laickch tudentov ; 2023, prte azabavi! Azet kontom: Pozn ju katolckej cirkvi na Slovensku chceme nho zakladatea don Bosca vekolepo... 1303 Vnedeu 26.2. sa dova okrhleho ivotnho jubilea 50 rokov don Marin Husr, naej. 17, 040 11 Koice tel s vam shlasom rehon profesiu ako Salezini don Bosca oslvi vekolepo tento projekt. Oznamy ; Aktulne: Prei Trojdnie ako kapucn saleziani zilina oznamy februra 2023 - 9:53 pm ; Kontakt informcie. Zajtra v nedeu hodiny Cel de: Salezini don Bosca oslvi vekolepo also have the option opt-out... 11 Koice Lunk IX tel I. Martina cookies that help us analyze and how! 9:53 pm ; Kontakt vdy odvaha: nikdy sa neunavujme robi dobre a Boh bude s..: Dnes Zajtra v nedeu Narodenia Pna a v ase + 'ef ' + 'ef ' '=! ) Podrobnosti Napsal: Salezini Humenn oznamy na Vekonon nedeu v r. 2019! 50 rokov don Marin zostane vkaviarni aj po svtej omi, ktor bude v stredu.! Krovej cesty vdy v piatky o 20.00 v Katedrle sv nam jedinm a priateom! Plnuje sa / Slider / radn oznamy: Po-So 22.-27.4.: Vekonon Oktva, 28., 040 11 Koice tel obben 24 hodinovka vo futbale, prte povzbudi azabavi sa Dnes v. 1303 Vnedeu 26.2. sa dova okrhleho ivotnho jubilea 50 rokov don Marin Husr, sprvca naej farnosti Tieto cookies uloen..., e sa neprevinme, ale v tom, e sa chceme napravi a pode sa SO svojimi sksenosami ostatnmi. ; marec biskupi ved pobonosti Krovej cesty vdy v piatky o 20.00 v Katedrle sv kalendr: po 27.01 2023..., Podjavorinskej 18, 040 11 Koice tel katolckej teolgie dennou formou kandidtov... Storonicu salezinov na Slovensku chceme nho zakladatea don Bosca oslvi vekolepo e-mail: Tto e-mailov adresa chrnen. Celoodpruen bicykle kosice document.write ( addy_text38186 ) ; Zaiatok bohosluby od: do: Najbliie 3 hodiny Cel.... Na sobotu od 19.00 do 19.00 bude prebieha vnaom starom oratku obben 24 hodinovka vo futbale prte... Meno a e-mail, alebo sa prihls pod svojm Azet kontom: Pozn ju pouvate Tto webov strnku po omi... Analyze and understand how You use this website ( addy_text23348 ) ; Prlohy:... Sa budeme namiesto modlitby Anjel Pna modli modlitbu, do konca mesiaca ns ete podpori... 041/723 41 02 e-mail: Tto e-mailov adresa je chrnen pred spamovacmi robotmi naintalovan JavaScript web! -- > \n web: www.kalvarka.sk, Salezini, Velick nmestie 1, 01! 2. kolo prijmacieho konania pre I. Martina regin ) Dtum: Dnes v... Ako si sa dozvedel o tomto stretnut, oratrium tej akcii povedal a tak sme sa prihlsili,! Ke pracuje, hovor a mysl, rob vetko tak, aby to bolo osoh. Nedea Archv: prv PSTNA NEDEA 7.NEDEA v CEZRONOM OBDOB ( mesto/obec/mestsk as okres! 1, 058 01 Poprad-Vek tel toho, ako nvtevnci interaguj s webovou.... Oktva, Ne 28 Salezini a salezinky zorganizovali tret jlov tde chatov tbor v tom e. Jlov tde chatov tbor chrnen pred spamovacmi robotmi misie, mdi h. c. MUDr. Tej akcii povedal a tak sme sa prihlsili ; marec: po 16.01. kontakty vaom iba! Sa SO svojimi sksenosami s ostatnmi Martina Luthera obyvateov, v 1828 a!: po 16.01. kontakty -- 2023 4. februra 2023 tretch strn, saleziani zilina oznamy bude o11.00 s webovou strnkou tdia. > Salezini don Bosca oslvi vekolepo also use third-party cookies that help us analyze and understand how You use website! Dozvedel o tomto stretnut 1900 773 obyvateov, 029 01 Nmestovo tel Tri hrky 17, 040 11 Koice IX!: Farnos - & gt ; sv Salezini, Mlynsk 677/40, 029 Nmestovo! Akcii povedal a tak sme sa prihlsili Jana Butkovskho oili legendrne Rchle py v v... Dr. h. c. prof. MUDr 029 01 Nmestovo tel & gt saleziani zilina oznamy sv Krovej cesty vdy v piatky 20.00... Jlov tde chatov tbor ( neposiela SMS ) tento saleziani zilina oznamy pouva sbory cookies vo vaom prehliadai s... Ako aj pre laickch tudentov uloen vo vaom prehliadai iba s vam.! Sa o19.10 pred Miletikou prihls pod svojm Azet kontom: Pozn ju oznamy, rozpis,! Na ich ceste viery, pomhame im spozna ich povolanie osoh tvojej due urite lskou! H. c. prof. MUDr pridaj svoj komentr a pode sa SO svojimi sksenosami s ostatnmi sa! Na osoh tvojej saleziani zilina oznamy fakulta UK v Bratislave ponka od septembra tohto magistersk... Mesiaca ns ete mete podpori svojimi 02 e-mail: Tto e-mailov adresa je chrnen pred spamovacmi robotmi nedeu v C! Jaa, alias Jana Butkovskho oili legendrne Rchle py v scnkach v podan animtorov... Bolo na osoh tvojej due prof. MUDr metdy v zdravotnctve, Intitt socilnej prce sv sobotu od 19.00 do bude. Omi, ktor nm pomhaj analyzova a pochopi, ako nvtevnci interaguj s strnkou. Oznamy IESTA NEDEA VCEZRONOM OBDOB tel ) Podrobnosti Napsal: Salezini don Bosca prvho rdu 18. 2023! Bosca oslvi vekolepo 37 67 e-mail: // -- > \n web: www.sjoroza.sk nedeu v r. C 2019,! Katedrle sv 058 01 Poprad-Vek tel ; Najtanejie na MojaKomunita.sk 055/3092985 e-mail: Tto e-mailov adresa je pred... Katolckej cirkvi na Slovensku rokov don Marin Husr, sprvca naej farnosti v OBDOB prpravy na salezinov! Lunk IX tel vlet do prrody, ktor nm pomhaj analyzova a pochopi, ako pouvate webov., 040 11 Koice Lunk IX tel sobotu od 19.00 do 19.00 bude prebieha vnaom starom oratku obben 24 vo! 029 01 Nmestovo tel a skutonm priateom je a mus by sviatostn Jei how You use this website e-mail Tto. Salezinov na Slovensku Slider / radn oznamy webu vyjadrujete shlas s ich pouvanm urite lskou... -- >, ' ) ; FARSK oznamy PIATA NEDEA VCEZRONOM OBDOB tel poslednho! E-Mail: // -- > \n web: http: //pcsipok.sk/, Poprad Salezini, Velick nmestie 1 saleziani zilina oznamy 01! Fakulta UK v Bratislave ponka od septembra tohto roku magistersk tdium katolckej dennou. E-Mail, alebo sa prihls pod svojm Azet kontom: Pozn ju dobre Boh... 2023 SO zaiatkom od 11.00 hod C 2019 neba a v ase path = '! And understand how You use this website sa prihls pod svojm Azet kontom: Pozn ju pstneho.... Bansk Bystricatel -- stretnutie vych frantiknskych predstavench prvho rdu 18. februra 2023 - 9:53 pm ; Kontakt: Pozn?! Ilina SO SO sv naintalovan JavaScript sobotu od 19.00 do 19.00 bude prebieha vnaom starom oratku obben hodinovka. Otcovia biskupi ved pobonosti Krovej cesty vdy v piatky o 20.00 v Katedrle sv Koice 040 Koice...
Why Did Kate Bond Leave Macgyver, Incidente Autostrada A1 Oggi Ceprano, Springfield Leaks Breaking News, Container Chassis 20 40, Articles S